slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide

GWW-Duurzaam en 'duurzaam inkopen'

Sinds 2004 staat het ‘duurzaam inkopen’ hoog op de agenda van Het Rijk. Duurzaam inkopen betekent:

'Het toepassen van milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze milieuaspecten en sociale aspecten voldoet.' (bron: aan de slag met GWW-Duurzaam en ‘duurzaam inkopen’!, Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een klimaatakkoord gesloten, waarin onder andere is afgesproken dat gemeenten hun goederen en diensten in de toekomst duurzaam moeten inkopen. In 2010 moeten gemeenten 75% van hun goederen en diensten duurzaam inkopen en in 2015 is dit percentage zelfs verhoogd tot 100%.
GWW-Duurzaam biedt gemeenten nu al een helpende hand, doordat onze producten en diensten worden uitgevoerd met het oog op milieu en sociale aspecten waarbij duurzame ontwikkeling centraal staat.