slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide

GWW-Duurzaam en de factor 'People'

‘People’ staat voor de menselijke factor binnen een project. Het sociale welzijn van de mens moet een belangrijke factor spelen bij het maken van verschillende keuzes in een project. Bij GWW-Duurzaam betekent dit onder andere de inschakeling van vrijwilligers ter ondersteuning van het werk, het beschikbaar stellen van arbeidsplekken en stageplekken en de zorg voor een goede arbeidssfeer -en voorwaarden. Vrijwilligers inschakelen bij werk geeft een project een andere waardering. Het bieden van stageplekken draagt bij aan kennisuitwisseling, wat voor GWW-Ingenieurs BV een speerpunt is.