slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide

GWW-Duurzaam en de factor 'Profit'

Een goed economisch klimaat is in het belang van iedereen. GWW-Ingenieurs BV is een groot voorstander van stimulering van lokale economie. Wij zullen bij het inschakelen van derden bij uw project dan ook graag in onderhandeling gaan met lokale bedrijven. Naast directe stimulering van de economie door het inschakelen van bedrijven, wil GWW-Ingenieurs BV de duurzame aanpak graag delen met andere bedrijven. Door deze deel te laten nemen aan innovatieve projecten met de nadruk op duurzaamheid wordt belangrijke kennis overgegeven, die bedrijven vervolgens zelf kunnen toepassen op andere projecten.