slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide

Projectvisie GWW-Duurzaam

GWW-Ingenieurs BV heeft, in navolging van het klimaatakkoord tussen Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), een nieuwe projectvisie -en benadering ontwikkeld, namelijk de specialisatie GWW-Duurzaam. Met GWW-Duurzaam wil GWW-Ingenieurs BV gemeenten en andere lokale overheden adviseren en ondersteunen op het gebied van duurzame civiele en cultuurtechnische projecten.
Onze nieuwe projectvisie is afgeleid van de ‘Triple Bottom Line Theorie’. Deze behoudt drie aspecten, de zogenaamde drie P’s: People, Planet en Profit. Naleving van het duurzaamheidprincipe omvat onder andere een balans tussen people, planet en profit en implementatie van deze factoren in bedrijfsactiviteiten.