slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide

Realisatie

De realisatie van een project wordt bij GWW-Ingenieurs aangeboden in een design & construct contractvorm. Hierbij verzorgen wij het gehele voortraject, zoals tekeningen en bestekken en zetten wij voor u de kosten op een rij. Vervolgens zal de realisatie volgens uitgewerkt plan uitgevoerd worden en zullen wij hier zorgvuldig leiding aan geven. Naast het in goede banen leiden van uitvoeringswerkzaamheden, controleert GWW-Ingenieurs BV de kwaliteit, veiligheid en het budget en treden wij op als centraal aanspreekpunt voor omgeving en andere belanghebbenden. Bij de verschillende onderdelen zal GWW-Duurzaam toezien op een duurzame benadering en ontwikkeling.