slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide

Wat is duurzaam?

Het begrip duurzaamheid speelt in de maatschappij en daarbij ook in alle vakgebieden een steeds belangrijkere rol. Verschillende vakgebieden vragen om een andere toepassing van duurzaamheid, waardoor het begrip duurzaamheid diverse interpretaties kent.
De visie van waaruit GWW-Duurzaam duurzaamheid toepast is als volgt:

‘Het op een maatschappelijk verantwoorde manier inrichten  van de buitenruimte zodat deze voldoet aan de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van komende generaties in het gedrang te brengen.’