slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide

Wat is GWW-Duurzaam?

GWW-Duurzaam is een specialisatie van GWW-Ingenieurs BV, die zich richt op duurzame ontwikkeling in civiele en cultuurtechnische projecten. Duurzame ontwikkeling implementeren wij in onze advisering, ontwerp en in de begeleiding van uw projectrealisatie. Bij al onze projecten willen wij met GWW-Duurzaam een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving. Daarvoor hanteren wij ook criteria gesteld door SenterNovem.

Met de specialisatie GWW-Duurzaam is GWW-Ingenieurs BV, naast het al bestaande brede dienstenpakket in de grond-, weg- en waterbouw, nu ook uw vertrouwde partner in duurzame ontwikkeling.